• Anasayfa
  • |
  • Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hk.

Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hk.

İstanbul
Sayı
Our Reference
 4286
Konu
Subject
 Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hk.

Sirküler No:        636                    /2013 
             Sayın Üyemiz,

İLGİ: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 01.11.2013 tarih ve 9080 sayılı yazısı.

Tüm Liman Başkanlıkları ile Odamıza gönderilen İlgi yazı ile;

 31.10.2012 tarihinde yayımlanmış olan Limanlar Yönetmeliği ile Gros tonaja göre gemi ve deniz araçlarının alması gereken asgari römorkör sayısı ve römorkörlerin asgari çekme kuvvetlerinin belirlendiği ve römorkör şartlarına uygunluk sağlamayan kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatlarının, söz konusu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir (1) sene içerisinde bu şartları yerine getirmek zorunda olduğunun hükme bağlandığı,

 Bu kapsamda, Limanlar Yönetmeliği ile belirlenmiş olan kılavuzluk ve römorkörcülük gereklerine yönelik olarak;

 1. Söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesi (kendi imkanları ile yerine getirilmesi veya farklı bir kılavuzluk/römorkörcülük teşkilatından hizmet alımı) hususunda ilgili liman işletici kuruluşun yetkili kılavuzluk/römorkörcülük teşkilatının sorumlu olduğu,
 2. Başka bir kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatından hizmet alımı yoluna gidilmesi durumunda, gemi işleticisinden/donatanından ücret tarifesinde belirlenen ücretler dışında ilave bir ücretin talep edilemeyeceği,
 3. Limanlar Yönetmeliği ile belirlenmiş olan kılavuzluk ve römorkörcülük gereklerini sağlayamayan liman işletici kuruluşlara kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatlarına meri mevzuat hükümlerinin titizlikle uygulanması,
 4. Limanlar Yönetmeliği ile belirlenen şartları yerine getiremeyen Liman işletici kuruluşların işletme izinlerinin kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatlarının hizmet izinlerinin tekrar gözden geçirileceği,

hususları bildirilmektedir.

EK :İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)(Odamız web sayfası)

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
Saygılarımızla

İsmail ASASOĞLU

Genel Sekreter V.

AĞITIM
GEREĞİ                                                                  BİLGİ
- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                          - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  
- Türk Armatörler Birliği                                           - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri   
- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                    - İMEAK DTO Şube YK B                                                                                                                                                                 - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                  - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.  
- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular 
  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                         
- T.D.İ. A.Ş.
- GESAD
- TÜRKLİM
- RODER
- UND
- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
- ZEYPORT
- GEMTAC
- Koster Armatörleri Derneği
- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği
- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği 
- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği
- Oruç Reis Denizciler Kulübü       
-33 No’lu Meslek Grubu
-Acenteler
-Gemi Sahipleri