• Anasayfa
  • |
  • Kısa Çalışma Ödeneği Hk.

Kısa Çalışma Ödeneği Hk.

Sayın Üyemiz,

18.03.2020 Tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Koronavirüs (COVİD-19) kapsamında açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"nde yer alan "Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alınarak, bundan faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması" çerçevesinde İŞKUR tarafından yapılan çalışmalar devam etmekte olup, İŞKUR Yönetim Kurulu tarafından yeni koronavirüs (COVİD-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının yapılabilmesi için karar alınmıştır.


COVİD-19 salgınından olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma uygulamak isteyen işverenler, 23.03.202 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adreslerine gerekli belgeleri göndermek suretiyle başvurabilecektir. Kısa çalışma ödemeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk testinin ardından gerçekleştirilecektir.
Kısa çalışma ödeneğine ilişkin ilişkin süreç hakkında detaylı bilgi, https://iskur.gov.tr/ web sitesinde ve https://iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/. adresinde bulunmaktadır.
Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

342_1038_k_sa_al_ma_dene_i_hk_109037.pdf