• Anasayfa
  • |
  • Kısa Çalışma Ödeneği hk.

Kısa Çalışma Ödeneği hk.

Sayın Üyemiz,

COVID-19  salgını  nedeniyle  alınan  tedbirler  kapsamında 23  Mart  2020  tarihinde başlayıp,  son  başvuru  tarihi   olarak 30 Haziran 2020  belirlenen  İŞKUR  tarafından  kısa çalışma ödeneği uygulaması başlatılmıştır.

COVID-19 salgınından olumsuz etkilendiği gerekçesi ile kısa çalışma ödeneği talep edenler,  buna  ilişkin  kanıtları  ile  birlikte  Kısa  Çalışma  Talep  Formu  ile  Kısa  Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini tanzim ederek bağlı olduğu İŞKUR birimine elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışma ödeneğine başvuru yapabilmektedir.

İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için;

 - İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

 - Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim  ödeme  şartlarını  sağlamış  olması  (Covid-19  etkisiyle  yapılan  kısa  çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),

 - İş  müfettişlerince  yapılacak  inceleme  sonucu  kısa  çalışmaya  katılacaklar  listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamayacaklardır.

 

Turizm  sektöründe  faaliyet  gösteren  işletmelerin  askıdaki  personellerini  geri çağırmaları, işe girişlerinin yaptırılması, akabinde de başvuru yapmamış olanların başvuruda bulunarak, mevcut başvurusu olanların ise ek başvuru haklarını kullanarak Kısa Çalışma Ödeneğinden     yararlandırılması,     İŞKUR     web     sitesinin https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/genel-bilgiler/ linkinin özenle incelenerek bilgi edinilmesine ilişkin İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğü yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                                     

İsmet SALİHOĞLU                                

Genel Sekreter                                   

 

462_1184_k_sa_al_ma_dene_i_hk_111166.pdf