• Anasayfa
  • |
  • Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge

Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında 31/5/2022 tarihli ve 330837 sayılı Bakan Oluru ile "Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge" yayımlanmıştır.

14/11/2021 tarih ve 31659 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan 1/5/2022 tarihli ve 330837 sayılı Bakan Olur'lu Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge ile 10/4/2017 tarihli ve 30296 sayılı Bakan Oluru ile yürürlüğe giren Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

428_2173_k_y_tesisi_tehlikeli_y_k_uygunluk_belgesi_d_zenlenmesi_hakk_nda_y_nerge.pdf