• Anasayfa
  • |
  • Kombine Taşımacılık Yönetmeliği

Kombine Taşımacılık Yönetmeliği

Kombine Taşımacılık Yönetmeliği 27.05.2022 tarih ve 31848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kombine yük taşımacılığı ve yeşil lojistik faaliyetlere ilişkin ilke, esas ve koşulların belirlenerek bütünleşik, dengeli ve çevreyle dost bir taşımacılık düzeninin oluşturulması, yaygınlaştırılmasının desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla yayınlanan Kombine Taşımacılık Yönetmeliği ; kombine yük taşımacılığını, yeşil lojistik faaliyetleri ve bu faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişiler ile kombine yük taşımacılığı ve yeşil lojistik faaliyetler yürüten gerçek ve tüzel kişilere verilecek destek ve imtiyazları kapsamaktadır. 

Söz konusu Yönetmelikte ; Yeşil lojistik faaliyetlerin içeriği ile süresiz olarak düzenlenen ve ücretsiz bir belge olan Yeşil Lojistik Belgesi için aranan şartlar ve talep edilen belgeler ile Yeşil Lojistik Belgesinin alınması sürecine ilişkin detaylar açıklanmaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

 

412_2094_kombine_ta_mac_l_k_y_netmeli_i.pdf