• Anasayfa
  • |
  • Korona Virüs (Covid 19) Tedbirleri Hk.

Korona Virüs (Covid 19) Tedbirleri Hk.

İlgi : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 23.03.2020 tarih ve E.20791 sayılı yazısı.

 İlgi yazı ile, Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Korona Virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, liman başkanlıkları tarafından alınması gereken önlemlerin genelge ve yazılar ile duyurularının yapıldığı ve bu talimatlar kapsamında uygulanmakta olan tedbirlere ilave olarak 23.03.2020 tarih ve 20933 sayılı Makam Oluru kapsamında aşağıdaki tedbirlerin uygulanacağı,

-24 Mart 2020 tarihinden itibaren online sınav salonlarında yapılan gemiadamları  sınavları askıya alınmıştır. Önceden randevu alanların sınav haklan sonradan kullanılmak kaydıyla saklı kalacak olup yeni randevu açılmayacaktır.

-Bakanlığımız tarafından verilen Gemiadamı Cüzdanı, Yeterlik Belgesi ve STCW sertifikaları geçerlik tarihlerinin bitimi itibarıyla 3 ay süre ile uzatılacaktır.

-Gemiadamları işlemlerine ilişkin liman başkanlıklarına şahsi başvuru alınmayacaktır.

-Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği kapsamında yapılacak iş ve işlemler (satış ve ilk kayıt) 30 Nisan 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar ertelenmiştir.

-Şirket, gemi. su ve içsu araçlarının sörvey ve belgelendirme işlemleri uzatma talepleri olay bazında Genel Müdürlüğümüze iletilecek ve tarafımızca değerlendirilerek 3 aya kadar uzatılabilecektir.

-Ülkemiz ile ilgi İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 21.03.2020 tarih ve E.5758 sayılı yazıda belirtilen ülkeler arasında yapılan şoförlü tır taşımacılığı durdurulmuştur.

Konunun önemine binaen gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve liman başkanlıklarınızca gerçekleştirilen iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususları,

bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                                

İsmet SALİHOĞLU                           

Genel Sekreter                              

352_1053_korona_vir_s_covid_19_tedbirleri_hk_109224.pdf