• Anasayfa
  • |
  • Koronavirüs Salgınının Dünya Deniz Taşımacılığına Etkileri Hk.

Koronavirüs Salgınının Dünya Deniz Taşımacılığına Etkileri Hk.

Sayın Üyemiz,

İlgi : Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyinin (The Baltic and International Maritime Council-BIMCO) 18 Mart 2020 tarihli ve bila sayılı e-posta yazısı.

Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi(BIMCO) tarafından gönderilen ilgi yazıda, Koronavirüs salgınının 2020 yılı için küresel kapsamda deniz taşımacılığı faaliyetlerine olan olumsuz etkilerine değinilmekte olup, bu kapsamda deniz taşımacılığı piyasalarında 2020 tahminlerinin revize edilmesi konusundaki gelişmelere yer verilmiştir.

Yazıda devamla, koronavirüs salgınının küresel etkisinin yanı sıra deniz taşımacılığına önemli ölçüde etkileyen üretim sektörünü etkisi altına alacağı, bu bağlamda konteyner, dökme kuru yük ve tanker taşımacılığı piyasalarına muhtemel kısa, orta ve uzun vadedeki etkilerine dair öngörülerde bulunulmuştur. Bahse konu yazı ve Türkçe çevirisi Ek'te sunulmaktadır.

BIMCO tarafından yayımlanan koronavirüs ile ilgili duyurulara, BIMCO resmi web sitesi üzerinden ( https://www.bimco.org/covid19 ) üyelik gerektirmeden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

321_1020_koronavir_s_salg_n_n_n_d_nya_deniz_ta_mac_l_na_etkileri_hk.pdf