• Anasayfa
  • |
  • Koronavirüs Sürecinde Tokyo ve Hint Okyanusu Memorandumları Denetim Rehberi Hk.

Koronavirüs Sürecinde Tokyo ve Hint Okyanusu Memorandumları Denetim Rehberi Hk.

Sayın Üyemiz,


İlgi : Uluslararası Deniz Ticaret Odasının (ICS) 20/03/2020 tarihli ve COVID-19(20)07 sayılı yazısı.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen ilgi yazıda, Tokyo ve Hint Okyanusu Memorandumlarının yetki alanları içerisinde COVID-19 salgını sebebiyle uygulama değişikliklerine ilişkin rehberler yayımladığı bilgisi paylaşılmaktadır. 

Tokyo ve Hint Okyanusu Memorandumlarının Ek’te sunulan basın bildirilerinde, COVID-19 virüsü salgını nedeniyle, sektörün Denizcilik Çalışma Sözleşmesi 2006 (MLC 2006) ve ilgili IMO sözleşmelerinde öngörülen yasal gerekliliklerin karşılanmasında zorluklarla karşılaşıldığını kabul ederek, mevcut durumun getirdiği koşullarla uyumlu pragmatik bir yaklaşım getirebilecek (gemi üzerindeki mürettebatın hizmet sürelerinin uzatılması, denetim ve kontrollerin ertelenmesi v.b.) bir rehberler oluşturdukları, gemilerin mevcut sertifikalarının yenilenmesine yönelik denetim ve sörveylerin, Bayrak Devleti ve Tanınan Kuruluşlar tarafından sertifikaların sona erme tarihinden itibaren üç ayı geçmeyecek şekilde icrası için gerekli planlamaları yapmaları gerektiği ifade edilmektedir.

Hint Okyanusu Memorandumun bahse konu rehberler içeriğinde MLC kapsamında; Liman Devletine, gemideki mevcut MLC uygulamalarının geçerlilik tarihlerinin uzatılması ile ilgili bildirimde bulunulması halinde, gemi işleticisinden MLC gerekliliklerini nasıl yöneteceğine dair bir plan veya süreç sunmalıdır. Bu plan veya sürecin aşağıdakileri içerebileceği belirtilmektedir.

-Denizcilik Çalışma Uygunluk Beyanı'nın ilgili bölümlerinde yapılan değişiklikler, MLC'nin Standart 10. Bölüm A5.1.3,  Kısım 1&2 uyarınca 2019-nCoV virüsü durumuna karşı MLC gerekliliklerine uyum kapsamında alınan eş çözümlerin belirtilmesi,

-Gemi işletmecisi tarafından şartlara uyum için alınana önlemleri ve uygulama planını içeren Liman Devleti tarafından düzenlenen muafiyet mektubu,

Söz konusu MLC uygulamalarına karşılık alınan eş değer yönetim planında Liman Devleti’nin aşağıdaki detaylara bakacağı bildirilmektedir.

- Gemi işletmecisi, plan sürecine Liman Devleti, gemi personeli ve ilgili denizci kuruluşları dahil etti mi?

-  Planlanan seferler nereleridir? (COVID-19 bölgesi olması sebebiyle gidilmesi istenmeyen bölge olabilir)

- Gemi personeli gemide kalmaya rıza gösteriyor, ya da kalmayı talep ediyor mu? Bazı durumlarda COVID-19 bölgelerinde yaşayan gemi personelinin gemide kalmayı istediği belirtilmektedir.

-  MLC kapsamında mürettebatın hakları nasıl korunacak? Gemi sahibi, gemideki uzatılmış kalma süresi ve gemi sahibinin personelin evlerine geri gönderilmesine yönelik  planı  ne?

 Bu detaylara göre hazırlanmış olan planın, Liman Devletince uygun bulunması halinde söz konusu uzatma teklifini kabul ederek geminin bir sonraki liman idaresine bildirecekleri belirtilmektedir.

Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi B-3 uyarınca, balast suyu yönetim sisteminin kurulumu ile ilgili olarak koronavirüs  salgını gerekçesiyle geminin tersaneye alınamaması durumunda Liman Devleti, Bayrak Devletinin bu konudaki muafiyeti için hemfikir olduğunu ve sonrasında da geminin ilgili sözleşme gerekliliğini nasıl karşılayacağına dair planı, delil olarak talep etmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,                                

İsmet SALİHOĞLU                           

Genel Sekreter                               

345_1048_koronavir_s_s_recinde_tokyo_ve_hint_okyanusu_memorandumlar_denetim_rehberi_hk.pdf