• Anasayfa
  • |
  • Koronavirüs Tedbirleri (Belgelendirme İşlemleri)

Koronavirüs Tedbirleri (Belgelendirme İşlemleri)

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce gereği için Liman Başkanlıklarına, bilgi için Odamıza  gönderilen 09.04.2020 tarihli ve E.23518 sayılı yazıda; Odamızın 435 sayılı Sirküleri ile duyurulan 06.04.2020 tarihli ve E.23156 sayılı yazıları ile Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya ve ülkemize yayılan Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ulusal sefer yapan gemi, su ve iç su araçları ile şirketlere ait süresi sona eren belgelerin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın belge geçerlilik/vize pencere aralığı sonu tarihinden itibaren 3 (üç) aya kadar uzatıldığının bildirildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Odamızın 435 sayılı Sirküleri ile duyurulan 06.04.2020 tarihli ve E.23156 sayılı yazılarının uygulanmasında tereddüt yaşanmaması ve uygulamada birlikteliğin sağlanması kapsamında;

1- Ulusal (kabotaj, 100 mille sınırlı, idari liman seferi) sefer yapan gemiler, su ve iç su araçlarına Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme Yetkisine İlişkin Uygulama Rehberi kapsamında düzenlenmiş test sertifikalarının da geçerlilik tarihi itibariyle 3 (üç) aya kadar geçerli sayılması,

2-Yetkilendirilmiş Kuruluşların klası altında olup ulusal sefer yapan Türk Bayraklı gemilere ve şirketlere ait belgelere ilişkin olarak 06.04.2020 tarihli ve E.23156 sayılı yazıları kapsamında işlem gerçekleştirilmesi,

3-Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin Denize Elverişlilik Belgelerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın belge geçerlilik/vize pencere aralığı sonu tarihinden itibaren 3 (üç) aya kadar uzatılması,

4-Ulusal denizcilik mevzuatımız kapsamında e-denizcilik sistemi haricinde düzenlenen sertifikaların 06.04.2020 tarihli ve E.23156 yazıları kapsamında gerçekleştirilen süre uzatımlarına ilişkin bilgileri içeren raporların (gemi, şirket, sertifika vb.) Liman Başkanlıklarınca haftalık olarak cuma günü mesai saati sonuna kadar gemi.denetim@uab.gov.tr  e-posta adresine excel formatında gönderilmesinin istenildiği,

hususlarına yer verilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

446_1161_koronavir_s_tedbirleri_belgelendirme_i_lemleri_110847.pdf