• Anasayfa
  • |
  • KORUMA VE TAZMIN SIGORTASINI DÜZENLEYEN YÖNETMELIK UYGULAMALARI HK.

KORUMA VE TAZMIN SIGORTASINI DÜZENLEYEN YÖNETMELIK UYGULAMALARI HK.

İlgi: a) Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 14.04.2011 tarih ve 11504 sayılı yazısı. b) Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 15.04.2011 tarih ve 11636 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, Gereği Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine Odamıza bilgi olarak gönderilen İlgi yazılarla; “Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik”in 14.11.2010 tarih ve 27759 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı, 1 Temmuz 2011 tarihinde yürürlüğe gireceği, söz konusu Yönetmeliğin amacının, Türk deniz yetki alanında bulunan liman tesislerine gelen veya bu liman tesislerinden ayrılan 300 GT ve üzerindeki tüm gemilerin deniz alacaklarına ilişkin sigortalandırılması ile ilgili yükümlülükler ve denetimlere yönelik usul ve esasları belirlemek olduğu, ifade edilerek 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren liman tesislerimizde uygulanmaya başlayacak olan söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki hususlar belirtilmektedir; 1. Geçerli bir poliçede bulunması gereken sigorta kuvartür alanları ile kuvartür limitlerinin hesaplanacağı excel programının (Ek-1) gönderildiği, programdaki kutucuğa GT olarak geminin tonajının girilmesi ile taşıması gereken kuvartür limitinin alt kutucukta görülebileceği, bir poliçenin, ölüm ve yaralanma hadiseleri ve diğer alacakları gösteren en az iki kuvartür alanı için ayrı ayrı sigorta limitini taşımak zorunda olduğu, 2. Yönetmeliğe göre gemide geçerli bir P&I poliçesinin olmasının esas olduğu, bu bağlamda, P&I poliçelerinin aslının gemide olmasının gerektiği, ancak giriş sertifikası ( Certificate of Entry (CoE) ) olarak düzenlenmiş bir belgenin de ( CoE’in geçerli bir poliçe olması durumunda ) asıl poliçe olarak kabul edileceği, Poliçenin elektronik kopya olması durumunda, mutlaka sigortacının internet sitesinden poliçenin geçerli bir poliçe olduğunu teyit edilmesinin gerektiği, (Örn: IGPANDI’ye ait bir poliçe http://www.igpandi.org/Ship+Search linkine girilerek açılan sayfadan sigortacısı seçilir ve geminin IMO no.su girilerek poliçenin geçerli bir poliçe olduğu görülür.) 3. P&I poliçesine ilişkin herhangi bir tereddüt oluşması durumunda, sigortacının Türkiye’deki mukim muhabir firması üzerinden teyit alınmasının gerektiği, ayrıca, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün Ek-2’de bulunan tablodaki personeli ile temas edilmek suretiyle poliçenin selahiyetine ilişkin nihai durumun belirlenebileceği, 1 Temmuz 2011 sonrası sıkıntı yaşanılmamasını teminen, bu tarihten önce gelen gemi ilgililerinin konuya ilişkin bilgilendirilmelerinin önem arz ettiği, 4. Uygulamada yaşanılacak olası tıkanıkları aşmak için Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı birer Liman Başkanlıklarında 1 Temmuz 2011 öncesi pilot uygulamaların yapılmasının yerinde olacağının değerlendirildiği, 5. Bu itibarla, anılan Yönetmeliğe ilişkin pilot uygulamalara Bölge Müdürlüklerine bağlı bir liman ile başlanılması; yapılacak pilot uygulama denetimlerinde geçerli bir P&I sigorta poliçesinin gemi yanaştıktan sonra veya limandan ayrılmadan önce gemi üzerinde varlığının sorgulanması, yapılacak denetimlerde gemi personeline, acentasına ve ilgililerine anılan Yönetmelik ve uygulamaları konusunda bilgi verilmesi ve akabinde 27 Mayıs 2011 tarihine kadar yapılacak pilot uygulamaya ilişkin genel durum değerlendirmelerinin Denizcilik Müsteşarlığı’na yazı ile ve olası soru ve görüş alışverişlerinin alperkeceli@denizcilik.gov.tr (312 232 38 50 / 2657) adresine iletilmesi, Bilgilerinizi arz ve rica ederiz Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. EKLER (Web Sayfasında) EK 1: Hesap Cetveli (1 Set) EK 2: Personel İletişim Detayları Cetveli (1 Sayfa) DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Meclis Başkanlık Divanı Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - T.D.İ. A.Ş. - Meclis Üyeleri - İDO A.Ş. - UTİKAD - GİSBİR - GESAD - KOSTBİR - Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş. - RODER - UND - TÜRKLİM - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. - Gemi Brokerleri Derneği - ZEYPORT - GEMTAC - Koster Armatörleri Derneği - İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği - S.S. Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. Aş. - S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop. - S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop. - S.S. Beykoz Mot. Taş. Koop. - S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop. - S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop. - Gemi Sahipleri - Acenteler - Liman Tesisleri