• Anasayfa
  • |
  • Kovid-19’la Mücadele Kapsamında Alınan Önlemler

Kovid-19’la Mücadele Kapsamında Alınan Önlemler

Sayın Üyemiz, 

T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 26.03.2020 tarihinde yayınladığı 81 ile yeni Corona Virüs Genelgesinde; Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısının artmaya devam ettiği Covid-19 salgınında en temel risk unsurunun virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlar olduğu, Devletimiz, tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıfların toplantılarının, eğitim/hizmet içi faaliyetlerinin geçici süreliğine ertelenmesi başta olmak üzere bir çok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşıldığı, Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla; büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin çalışmalarına yönelik aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görüldüğü belirtilmektedir. Bu kapsamda, Valilik/Kaymakamlıklarca 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri hükmü uyarınca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesinin sağlanması, Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması/devamı için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak izin verilebileceği hususları ifade edilmektedir. 

Bilgilerine arz/rica ederim.

Saygılarımla,                                

İsmet SALİHOĞLU                           

Genel Sekreter                               

369_1073_kovid_19la_m_cadele_kapsam_nda_al_nan_nlemler_109462.pdf