• Anasayfa
  • |
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Koronavirüs (COVID-19) 2020/5 Genelgesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Koronavirüs (COVID-19) 2020/5 Genelgesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 16.04.2020 tarih ve E.308990 sayılı (2002/5) Yeni Koronavirüs (COVID-19) Genelgesinde özetle;

Bakanlıklarının 15.03.2020 tarih ve E.246652 Sayılı  (2020/3) Genelgesi ile  Koronavirüs (COVID-19) kapsamında alınan tedbirler kapsamında turizm sezonunu açamayan ya da faaliyetlerine ara veren konaklama tesislerinin , söz konusu genelgenin yayımı tarihinden  önce teyit edilen ve tesise girişi 01 Mayıs 2020 tarihinden önce olan rezervasyonlarının veya aynı tarihten önce konaklama içermeyen diğer etkinliklerinin , konaklama tesisinin faaliyetine ara vermesi veya sezon açılışının gerçekleştirmemesi nedeniyle konaklama tesisi tarafından iptal edilmesi durumunda , konaklama tesisleri hakkında 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 33'ncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri kapsamında işlem uygulanmayacağının bildirildiği,

Koronavirüs salgınının Dünya genelindeki seyri dikkate alınarak , anılan Genelgede belirtilen 01 Mayıs 2020 tarihi, 01 Haziran 2020 olarak güncellendiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                        

İsmet SALİHOĞLU                   

Genel Sekreter                       

511_1245_k_lt_r_ve_turizm_bakanl_n_n_koronavir_s_cov_d_19_2020_5_genelgesi.pdf