• Anasayfa
  • |
  • Kütle Denge Bildirimleri Genelgesi (2021/18) Hk.

Kütle Denge Bildirimleri Genelgesi (2021/18) Hk.

Sayın Üyemiz,   

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Ek’te yer alan Kütle Denge Bildirimleri Genelgesi (2021/18) 27 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu 2021/18 sayılı Genelge ile, atıkların kaynağında en aza indirilmesinden nihai bertarafına kadar yapılacak çalışmalardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bilgilendirilmesi ile faaliyetlerin izleme ve denetim çalışmalarının etkinliğinin artırılması, standartlaşma ve uygulama birliği sağlanabileceği, sağlıklı bir atık envanteri oluşturularak atık yönetim stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlayacağı belirtilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlükleri tarafından, bu Genelgenin Ek-1 listesinde yer alan faaliyet konularında Özel Faaliyet Belgesi (ÖFB) verilen tesisler ve Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)/Çevre İzin ve Lisans Belgesi’ne sahip atık işleme tesislerince çevrimiçi Atık Yönetim Uygulaması (AYTÖN)/Kütle Denge Sistemi (KDS) kullanılarak bildirim yapılacağı ifade edilmektedir. Söz konusu Genelge ile, kütle-denge bilgisinin hazırlanması ve çevrimiçi olarak bildiriminin yapılmasına ilişkin iş ve işlemlerin açıklanmasının amaçlandığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

940_2441_2441_940.pdf