• Anasayfa
  • |
  • LIBYA'YA DENIZ SEVKIYATLARI HK.

LIBYA'YA DENIZ SEVKIYATLARI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Gemilerimizin Sirte Körfezi ve Trablus’ta yer alan limanlara gitmelerinin ve bu limanlardan yükleme/boşaltma yapmalarının bölgede devam eden çatışmalardan kaynaklanan güvenlik sorununun mevcudiyeti nedeniyle sakıncalı olduğu, Bingazi ve doğusunda yer alan limanlara ise gemilerle taşıma yapılmasında halihazırda bir sıkıntı olmadığı, Ayrıca, her halükarda Libya’ya sefer yapmayı planlayan ticari gemilerimizin; seyir planlarını, gerekli askeri koordinasyonun sağlanmasını teminen Denizcilik Müsteşarlığı’na ve Dışişleri Bakanlığı’na önceden bildirmelerinin ve bu ülkedeki limanların durumu hakkındaki son gelişmelerle ilgili olarak Denizcilik Müsteşarlığı’nın duyurularının yakından takip edilmesinin faydalı olacağının değerlendirildiği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: GEREĞİ: BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - RODER - UND - TÜRKLİM - Gemi Brokerleri Derneği - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - ZEYPORT - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Koster Armatörleri Derneği - Gemi Sahibi Firmalar - Acenteler