LIMAN TARAMASI HK.

İlgi yazı ile; Trabzon limanında “Deniz Dibi Basen Taraması” işleminin başlatıldığı belirtilerek, limana yanaşacak/ayrılacak gemilerin, Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin Kılavuzluk/Enspektörlük servislerinin koordinesi doğrultusunda hareket etmeleri istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa) DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - RODER - UND - TÜRKLİM - Gemi Brokerleri Derneği - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği