• Anasayfa
  • |
  • Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından "Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 27 Nisan 2023 tarihli ve 32173 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanmıştır.

Konu Yönetmelikle değişiklik yapılan  2 madde;

MADDE 1- 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 13'üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(7) Yakıt ikmali amacıyla demirde veya kıyı tesisinde bulunan gemilere aborda olmak için yanaşıp ayrılan veya yapılacak yakıt ikmali için yükünü almak üzere kıyı tesisine yanaşıp ayrılan 1000 GT ve daha küçük yakıt ikmal gemileri kılavuz etap seyri olan liman sahalarındaki etap seyirleri de dâhil olmak üzere, kılavuz kaptan almak zorunda değildir. 1001 GT ile 3000 GT arasındaki yakıt ikmal gemileri ile ana tahrik sisteminin alternatif ve çevre dostu enerji kaynakları ile sağlandığı belgelendirilmiş 1001 GT ile 5000 GT arasındaki yakıt ikmal gemileri, İdare tarafından süresi ve kapsamı belirlenen mesleki eğitimi almış olan bir kaptan tarafından sevk ve idare edilmek kaydıyla, kılavuz etap seyri olan liman sahalarındaki etap seyirleri ile demirleme operasyonları da dâhil olmak üzere, kılavuz kaptan ve römorkör almak zorunda değildir."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin on sekizinci fıkrasında yer alan "331.291" ibaresi "10.000" şeklinde değiştirilmiştir.

şeklindedir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

 

334_1210_limanlar_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik.pdf