• Anasayfa
  • |
  • Lojistik Merkezlerin Önceliklendirilmesi İçin Etki Analizi Yapılması

Lojistik Merkezlerin Önceliklendirilmesi İçin Etki Analizi Yapılması

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 14.11.2019 tarih ve E-85004 sayılı yazısı

İlgi yazı ile; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan  "Türkiye Lojistik Master Planın (TLMP)"in 19.10.2018 tarihinde tamamlandığı ve nihai raporun yönetici özetinin, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında yayımlandığı,

TLMP' tamamlandıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi tarafından hazırlanan Yeni Ekonomi Planı Eylem Planı'nda 114 nolu eylemin 3 nolu alt projesi'nin "Türkiye'de kurulması planlanan lojistik merkezlerin önceliklendirilmesi" olarak belirlendiği,

Diğer yandan, 11.Kalkınma Planı'nın "Plan Hedefleri ve Politikaları" başlığı altında yer alan "Lojistik ve Ulaştırma" bölümünde "514.2. Kentsel Lojistik planlarının hazırlanması yönünde mevzuat düzenlemesi yapılacak ve rehber dokümanlar hazırlanacaktır." politikasının yer aldığı,

Bu itibarla, kentsel lojistik planların (KLP) hazırlanmasına ilişkin mevzuat düzenlemesi ile mevcut, planlanan ve TLMP'de önerilen lojistik merkezler için bir önceliklendirme çalısması yapılması amacıyla "Türkiye Lojistik Master Planı Çıktılarına Göre Lojistik Merkezlerin Önceliklendirilmesi İçin Etki Analizi Yapılması ile Kentsel Lojistik Planların Hazırlanmasına İlişkin Mevzuat Taslağı Hazırlanması İşi" Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü idaresinde danışman firma tarafından sürdürüldüğü belirtilerek,

Lojistik merkezlerin önceliklendirilmesi için etki analizi yapılması kapsamında görüş ve önerileri ihtiyaç duyulan  Türkiye Lojistik Master Planı (TLMP) nihai rapor ile görüş ve öneri bildirim formu gönderilerek Odamız görüş ve önerileri istenmektedir,

Bu itibarla, Türkiye Lojistik Master Planı'nda Görüşe İhtiyaç Duyulan konular ile görüş ve öneri bildirim formu ekli olup görüş ve öneri bildirim formunun doldurularak en geç 27 Kasım 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesini arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                    

İsmet SALİHOĞLU               

Genel Sekreter                  

807_5101_lojistik_merkezlerin_nceliklendirilmesi_i_in_etki_analizi_yap_lmas_.pdf 807_5101_g_r_ve_neri_bildirim_formu.docx