• Anasayfa
  • |
  • Maden Atıkları Yönetmeliği'nin Uygulanması Hk.

Maden Atıkları Yönetmeliği'nin Uygulanması Hk.

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 20.09.2017 tarihli ve 0433/14393 sayılı  yazısı, 

İlgi yazı ile;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği "Maden Atıkları Yönetmeliği" nin 15.07.2015 tarihinde yürürlüğe girdiği ve söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasına dair alt mevzuatın, Bakanlık tarafından yayınlanıncaya kadar Ek-1'de yer alan açıklamalar doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütüleceği, bildirilmiştir.Bilgilerinize arz ve rica ederiz.  

                                                        Saygılarımızla,

                                                        Murat TUNCER

                                                        Genel Sekreter 

EKLER:

Ek-1:İlgi yazı(4syf)

600_3638_1095_001.pdf