• Anasayfa
  • |
  • MARPOL EK-II'NIN YENI KURAL 16'SININ UYGULANMASI

MARPOL EK-II'NIN YENI KURAL 16'SININ UYGULANMASI

Sayın Üyemiz; İlgi: 25 Nisan 2002 tarih ve ICS(02)23 sayılı ICS yazısı ve ekleri.   Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (ICS) alınan “MARPOL Ek-II'nin Yeni Kural 16'sının Uygulanması; Gemide Bulundurulan Acil Durum Planı” başlıklı, Denizcilik Müdürü Kapt. J. M. Joyce imzalı İlgi yazıda IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi'nin (MEPC),        EK-II'ye yeni bir kural 16 ekleyen, MARPOL'da yapılan değişikliği kabul etmiştir. Yeni hüküm 1 Ocak 2003'den itibaren; dökme olarak zehirli sıvı madde (NLS) taşıması onaylanmış olan bir geminin NLS dökülmesi veya muhtemel dökülmesi olduğunda izlenecek prosedürlere ait bir beklenmedik olaylar planını bulundurmasını gerektirmekte olup, bu gibi bir plan “Zehirli Sıvı Maddeler İçin Gemide Bulundurulan Deniz Kirlenmesi Acil Durum Planı” olarak adlandırılacaktır, denilmektedir.    İlgi yazı ve ekinin Bölüm 5'i (Section 5-Additional Information) (Ek-1) ve Odamızda yapılan Türkçe çevirisi (Ek-2) ilişikte sunulmaktadır.    Kalın bir döküman olan İlgi yazı eki “Model Shipboard Marine Pollution Emergency Plan” tüm olarak Odamız Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'nda bulunmakta olup, istendiği takdirde Sayın Üyelerimizin yararlanmaları mümkündür.    Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter EK EK-1: Türkçe çevirileri (Serbest Çeviridir)    Uluslararası Deniz Ticaret Odası(ICS) Londra, İngiltere Tel: +44 20 7417 8844 Faks: +44 20 7417 8877 25 Nisan 2002 ICS/8A/2 ICS(02)23   TÜM ICS TAM VE ORTAK ÜYELERİNE    MARPOL EK II'NİN YENİ KURAL 16'SININ UYGULANMASI    Gemide Bulundurulan Deniz Kirlenmesi Âcil Durum Plânı    13 Mart 2000'de, IMO'nun Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC), Ek-II'ye yeni bir kural 16 ekleyen, MARPOL'da yapılan değişikliği kabul etmiştir. Yeni hüküm 1 Ocak 2003'den itibaren, dökme olarak zehirli sıvı madde (NLS) taşıması onaylanmış olan bir geminin, sularında dökülmenin meydana gelmiş olduğu kıyı devletine haber verilmesine dair prosedürler dahil, bir NLS dökülmesi veya muhtemel dökülmesi olduğunda izlenecek prosedürlere ait bir beklenmedik olaylar plânını gemide bulundurmasını gerektirmektedir. Böyle bir plân Zehirli Sıvı Maddeler İçin Gemide Bulundurulan Deniz Kirlenmesi Âcil Durum Plânı (Shipboard Marine Pollution Emergency Plan for Noxious Liquid Substances) olarak adlandırılacaktır.    Bu Ek II gereksinmesi, prensipte; yük veya yakıt şeklinde dökme olarak petrol taşıyan tüm gemilerin bazan SOPEP olarak değinilen, petrol dökülmesi halinde izlenecek prosedürleri tanımlayan, bir beklenmedik olaylar plânına sahip olmasını gerektiren MARPOL Ek I'in kural 26'sınınki ile aynıdır.    İki gereksinme arasındaki benzerlikten dolayı IMO; NLS için onaylanan fakat yük veya yakıt olarak petrol de taşıyan gemilerin gemide her iki plânı da bulundurmalarına ihtiyaç olacağını teslim etmiş ve bu ikisinin sadece Gemide Bulundurulan Deniz Kirlenmesi "Âcil Durum Plânı (Shipboard Marine Pollution Emergency Plan (SMPEP) olarak adlandırılan tek bir plân içinde birleştirilebileceğini kabul etmiştir.    SOPEP ilk olarak istendiği zaman ICS (Uluslararası Deniz Ticaret Odası) gemilere ait tek tek SOPEP'lerin dayandırılabileceğinin önerildiği bir model plân hazırlamış olup, bu plân denizcilik endüstrisi ve düzenleyici kişiler tarafından iyi karşılanmıştır. Dolayısıyla 2001 yılı sonlarında ICS ilgilenen üyelerini SMPEP için buna benzer bir model plân oluşturulmasına katılmaya davet etmiştir. Bu grubun çalışması şimdi tamamlanmış olup, Gemide Bulundurulan Deniz Kirlenmesi Âcil Durum Plânları (Shipboard Marine Pollution Emergency Plans-SMPEP) için olan ICS modeli bu sirkülerin ekindedir.      Kombine bir plân için model geliştirirken, başka bir hedefe varmak üzere fırsatt