• Anasayfa
  • |
  • Mavi Ekonomide Karbon Salınımının Azaltılması

Mavi Ekonomide Karbon Salınımının Azaltılması

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, denizcilik sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli tedbir ve uygulamalar Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization–IMO) “Sera Gazı Başlangıç Stratejisi” çerçevesinde belirlenmekte olup alternatif, düşük ve sıfır karbonlu yakıtların geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve karbon yoğunluğunun azaltılması konuları gündemin önemli başlıkları arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda, IMO resmî internet sitesinde yer alan (https://t.ly/SOJ1P) “Mavi Ekonomide Karbon Salınımının Azaltılması-Bu Süreçteki Fırsatlar ve Zorluklar” hakkındaki yazı Türkçe’ye tercüme edilerek Ek’te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

461_1655_1655_461.pdf