• Anasayfa
  • |
  • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 400)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 400)

16 Mayıs 2020 tarih ve 31246 sayılı Resmi Gazete'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 400)" yayınlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

Tebliğ düzenlemesinde özetle; hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin öncelikle tarımsal faaliyetlerle ilgilenen yerel halka, yerel halkın talep etmemesi halinde diğer gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

İlgili Tebliğ Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Mevzuat, Genel, Kıyı Yapıları Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

1025_2467_milli_emlak_genel_tebli_i_s_ra_no_400_.pdf