Mücbir Sebep Hk.

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 02/04/2020 tarihli ve 3453 sayılı yazısı.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ilgi yazısı ile; Covid-19 virüsünün etkilerini azaltmak amacıyla 2.4.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında imzalanan sözleşmelerle bu Kanun tarafından istisna edilmiş olan sözleşmelerin yüklenicileri, sözleşmenin tarafı olan idarelere başvuruda bulunabileceklerdir. Söz konusu başvuruda; Covid-19 salgını nedeniyle yüklenilen işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen olanaksız olduğuna dair belgelere yer verilmesi gerekmektedir. Yapılan başvuru üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da değerlendirilmesi alınarak sözleşmenin feshine veya yükleniciye süre uzatımına karar verilebileceği hususu bildirilmiştir.

Konuya ilişkin yazı ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

419_1124_m_cbir_sebep_hk.pdf