• Anasayfa
  • |
  • Muğla İli Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak İlan Edilmesine İlişkin Karar (2017/11264) Hk.

Muğla İli Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak İlan Edilmesine İlişkin Karar (2017/11264) Hk.

 

 

Sayın Üyemiz,

 

Bakanlar Kurulu tarafından 16.03.2018 Tarih ve 30362 Sayılı Resmi Gazete'de "Muğla İli Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak İlan Edilmesine İlişkin Karar (2017/11264)" yayımlanmıştır.

 

Bahse konu Karar ile ; Muğla İli, Menteşe, Milas ,Marmaris, ve Ula ilçelerinde bulunan doğal sit alanları kapsamına giren ve ekli haritalar ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmiştir.

 

Söz konusu Karar, Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat Başlıkları altında yayınlanmaktadır.

 

Bilgilerinize arz/rica ederiz.

 

                                                                                              Saygılarımızla,

 

 

                                                                                              Murat TUNCER

EKLER:                                                                                   Genel Sekreter

Ek-1:Karar ( 13 Sayfa)

 

 

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                     Bilgi:

  • İlgili Üyeler (Web Sayfasında)                     - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
  • İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri      - Deniz Turizmi Çalışma Grubu
  • İMEAK DTO 01,02,14,31,28,45, ve 46 No'lu

    Meslek Komiteleri Üyeleri

 

162_1092_ek_mugla_il_siniri__hassas_alanlar.pdf