OECD Anketi Hk.

Sayın Üyemiz,

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nden (Organisation for Economic Co-operation and Development- OECD) Odamıza gönderilen 24.04.2023 tarihli yazıda;

Odamızca Ek’te yer alan 24.03.2023 tarih ve 909 sayılı yazımızla duyurulan anket çalışmasının 15 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu anket çalışmasına ilişkin bağlantı bilgileri Ek’te yer almaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,

340_1217_oecd_anketi_hk.pdf