• Anasayfa
  • |
  • Petrol Şirketleri Uluslararası Deniz Forumu 7'nci Bülteni Hk.

Petrol Şirketleri Uluslararası Deniz Forumu 7'nci Bülteni Hk.

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen 8 Nisan 2020 tarihli ve MC(20)34 sayılı Ek'te sunulan yazıda, Petrol Şirketleri Uluslararası Deniz Forumu (Oil Companies International Marine Forum-OCIMF) 7'nci Bülteni'nde, COVID-19 salgınından etkilenen liman ve bölgelerdeki "Gemi Denetim Raporu Programı (Ship Inspection Report Programme-SIRE)" ve "Açık Deniz Gemi Denetim Veri Tabanı (Offshore Vessel Inspection Database–OVID)" denetimlerinin yürütülmesi ile ilgili bilgilere yer verildiği bildirilmektedir.

Bahse konu bültende, forum üyeleri ve denetim başvurularında bulunan kuruluşların aşağıdaki hususları dikkate almaları gerektiği belirtilmektedir.

-Denetim yapılması istenilen bölgedeki COVID-19 salgını çerçevesinde ulusal ve Dünya Sağlık Örgütü uygulama ve kuralları dikkatle değerlendirilerek denetim ihtiyacının belirlenmesi,

-Denetimi gerçekleştirecek sörveyörler belirlenirken, seyahat süresince korona virüsüne maruz kalma riskini asgariye indirmek için uzun mesafe seyahat edilmemesi ya da toplu taşıma kullanılmaması kriterlerinin dikkate alınması,

-COVID-19 salgını süresince, denetim için görevlendirilen sörveyörlere yönelik talimatlar veya yönergeler geliştirilmesi,

-Yapılması planlanan denetimin kesin tarihinin tespiti öncesinde, denetçinin seyahat geçmişinin denetim için başvuruda bulunulan üye/kuruluşa bildirilmesi,

-Denetim için randevu alındığı tarihten itibaren, denetimin tamamlandığı tarihten 14 gün sonrasına kadar herhangibir COVID-19 semptomuna rastlanırsa ilgili üye/firmanın bilgilendirilmesi,

-Gemi personeli, liman çalışanları ve denetçi tarafından COVID-19 virüsünün bulaşma riskine karşı uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması ve sosyal mesafenin korunması,

-Gemi ve terminal işletmecisi ile Gemi Kaptanı tarafından belirlenen ilave tedbirlere uyulması,

-Denetçinin, denetim sürecinde COVID-19 virüsüne maruz kalması ya da semptomlarını gözlemlediğinde durumu ilgili makamlara bildirmesi,

-Denetim başvurusunda bulunan gemilerde COVID-19 virüsü testinin pozitif çıkması halinde durumun derhal OCIMF'e bildirilmesinin önem arz etmekte olduğu,

-Bültende belirtilen önlem ve uygulamaların COVID-19 bulaşma riskinin azaltılmasına katkı sağlayacağı, ancak riski ortadan kaldırmayacağı bilgilerine yer verilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

     Saygılarımla,                         

İsmet SALİHOĞLU                    

  Genel Sekreter                        

460_1190_petrol_irketleri_uluslararas_deniz_forumu_7_nci_b_lteni_hk.pdf