• Anasayfa
  • |
  • Sağlık Bakanlığı COVID-19 Önlemleri Hk.

Sağlık Bakanlığı COVID-19 Önlemleri Hk.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen Ek'te sunulan ilgi yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan COVID-19 salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından 30.01.2020 tarihinde "uluslararası halk sağlığı acil durumu" ilan edildiği bildirilmiştir. Salgın, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yakından takip edilmektedir. Salgının seyri doğrultusunda gemilere yönelik olarak aşağıda belirtilen ilave önlemler alınmıştır.

Bu çerçevede, son 14 gün içerisinde yasaklı ülke limanlarına uğrayan veya bu ülkelerde bulunan mürettebat ya da yolcu katılımı olan gemilerden, Türk Boğazlarından transit geçiş veya Türk limanlarında uğraksız geçiş sırasında yabancı personel değişim işlemleri hastalık veya ölüm dışında yapılmayacaktır.

İlgi yazıda devamla, Türk vatandaşı olup gemiden ayrılmak isteyen personelin ise, sağlık kontrolünden geçirilerek hastalık semptomu bulunanların COVID-19 rehberi doğrultusunda hastaneye sevk edileceği, hastalık semptomu taşımayanların "COVID-19'a İlişkin Evde İzlem Bilgilendirme ve Onam Formu" imzalatılarak gemiden çıkışına izin verileceği ifade edilmekte, bahse konu formların evde 14 gün izlem yapılabilmesi amacıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüklerine iletileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

314_1004_sa_l_k_bakanl_cov_d_19_nlemleri.pdf