• Anasayfa
  • |
  • Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması hk.

Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması hk.

Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya'da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs  (Covid-19)  salgınının,  toplum  sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir.Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. Koronavirüs  salgınının görüldüğü  andan  itibaren  Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır.
Gelinen noktada Koronavirüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; ülke geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması ve bazı şehirlerimiz için ek tedbirlerin planlanması/uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir. 
Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci  ve  72  nci  maddesi  kapsamın da il  valileri  tarafından alınması gereken ek  tedbirler İç İşleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü 89780865-153 sayılı yazısıyla duyurulmuştur.
Ek tedbirler kapsamında detayları ekli yazıda yer alan büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ve Zonguldak iline araç giriş-çıkışları 15 gün süreyle belirli durumlar hariç durdurulmuş, 01 Ocak 2000 tarih ve sonrasında doğan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları geçici bir süre yasaklanmış, il ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve çalışanların maske ile girmesi, Maske  takma  zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de geçerli olmasına karar verilmiştir. 

Konuyla ilgili duyuru ekte yer almaktadır.

Bilginize arz/rica ederim.

422_1130__ehir_giri_k_tedbirleri_ve_ya_s_n_rlamas_hk_110312.pdf