• Anasayfa
  • |
  • STAJYER YETERLIK GEMIADAMLARI

STAJYER YETERLIK GEMIADAMLARI

İLGİ: a) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel              Müdürlüğü’nün 27.03.2003 Tarih ve 1918 Sayılı Yazısı.          b) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel   Müdürlüğü’nün 05.04.2004 Tarih ve 1217 Sayılı Yazısı. İlgi (b) yazıda; 1- İlgi (a) yazıları ile; stajyer yeterlikli gemiadamı cüzdanının sadece staj süresince geçerli bir belge olması sebebiyle, bu belge ile herhangi bir yeterlik gibi değerlendirilerek denizde çalışılamayacağından , stajını tamamlayan gemiadamlarının, karışıklığa  meydan vermemek amacıyla, stajyer yeterlikli gemiadamı cüzdanının (sınavı kazanarak aldığı yeterlik belgesi gemiadamı cüzdanına işlendikten sonra iade edilmek üzere) sınav başvurusunda Liman Başkanlıklarınca alınarak sınav evrakları ile birlikte Bölge Müdürlüklerine gönderilmesinin bildirildiği, 2- Ancak, Telsiz Zabiti yeterliğine sahip stajyer gemiadamlarının, staj bitiminde gemiadamı cüzdanlarının alınmasına yönelik tesis edilen işlemden dolayı denizde çalışamadıkları ve mağdur oldukları Müsteşarlıklarına gelen vaki şikayetlerden anlaşıldığı, 3- Bu itibarla, Gemiadamları Yönetmeliğinde yer alan ve deniz stajından sonra sahip olunan yeterliklere yönelik stajını tamamlayan gemiadamlarının, telsiz yeterliğine sahip olmaları halinde bu durumun cüzdanına işlenerek gemiadamı cüzdanının geri verilmesi , bu durumda olan gemiadamlarının ise, gemi personel listesinde sadece Telsiz Zabiti olarak belirtilmesi kaydıyla çalışılabileceği hususları, belirtilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter