STCW 95 SERTIFIKALARI HK.

Sayın Üyemiz; İlgi: 21.06.2002 tarih ve 2163 sayılı yazımız (sirküler 109) İlgi yazımızda bahse konu sertifikaların alınmasına yönelik nihai toplantımız 1 Temmuz 2002 günü saat 14:30 da Odamız Meclis Salonunda yapılacaktır. Bu toplantıda sertifika talep edilen fiilen gemide çalışan personelin listelerinin son şekli, erişim numaraları ve yeterlikleriyle birlikte hazır bulundurulması büyük önem taşımaktadır. 1 Temmuz 2002 son müracaat tarihi olup, bu tarihten sonraki müracaatlara idarece herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Gereğini rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter