STCW 95 SERTIFIKALARI HK.

Sayın Üyemiz; İlgi: 12.06.2002 tarih ve 2000 sayılı (Sirküler No: 98/2002) yazımız. İlgi yazımızla talep edilen gemilerinizdeki görevli personelden İleri Yangınla Mücadele (Yangınla Mücadele İşlemlerini Denetlemek üzere görevlendirilen zabitler), Gemide İlk Tıbbı Bakım Uygulama (Kaptan, I.Zabit), Gemide İlk Yardım (bütün zabitler için) Sertifikalarını almak isteyenlerin listeleri Odamız tarafından değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bildirilen şahısların sertifikalandırma işlemlerini görüşmek üzere firma/şirketiniz tarafından bu işle ilgili yetkilendirilmiş temsilcisinin 26 Haziran 2002 Çarşamba günü saat 10.30'da Odamız Meclis Salonu'nda Ek'teki yetki belgesi ile birlikte bulundurulmasını önemle rica ederim. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter EKLER EK-1: Yetki Belgesi EK - 1   YETKİ BELGESİ DENİZ TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA; Şirketimize/Firmamıza bağlı personelin; -         İleri Yangınla Mücadele -         Gemide İlk Tıbbı Bakım Uygulama -         Gemide İlk Yardım sertifikalarıyla ilgili her türlü işlem için aşağıda ünvan ve ismi yazılı Şirketimizi temsilen .......................................................................................................   tam yetkilidir.   Onay Veren (Şirket/Firmayı Temsil-İlzama Yetkili)   İmza-Mühür : Adı Soyadı : Ünvan : Yetkili Şahıs:   Adı Soyadı :   Temsil Ettiği Şirket/Firma :   Ünvan :