• Anasayfa
  • |
  • STCW 95 VE PSC KONTROLÜ HK.

STCW 95 VE PSC KONTROLÜ HK.

Sayın Üyemiz,       İlgi: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 24.07.2002 tarih ve 04860 No.lu yazısı İlgi yazı ile Akdeniz Memorandumu PSC Sekreterliğinden alınan yazıda Paris Memorandumu Basın Bildirisinden bahisle; ·        STCW 95 Konvansiyonunun kurallarının 1 Ağustos 2002 tarihinden sonra Memoranduma üye ülkelerin Liman Devleti Kontrolörleri (PSCO) tarafından sıkı biçimde uygulanmaya başlanacağı, ·        Konvansiyonun yürürlüğe girdiği Şubat 2002 tarihinden sonra kendilerine uyarı mektubu verilmiş olan gemilerin öncelikle kontrole tabi tutulacağı, fakat bütün gemilerden Konvansiyona uyumluluk sağlamalarının bekleneceği, ·        PSCO ‘ların gemiadamlarının geçerli sertifikalarının olup olmadığına, İdareden uygun sertifikaların, Bayrak Devletinden de onayın alınıp alınmadığına, eğer onayın kendisi yoksa onay almak için yapılmış yazılı başvuru belgesinin (üzerinde isim, sertifika numarası, düzenlenme tarihi ve geçerliliği açıkça belirtilmiş olarak) olup olmadığına bakacağı, ·        Diğer Dökümantasyonların düzenli olması durumunda, Bayrak Devleti Onayı ya da başvuru eksikliğinin sonraki limanda tamamlanması gereken eksiklik olarak kayıt edileceği, sonraki limanda eksikliğin giderilmemesinin ise geminin tutulmasına sebep olacağı, ·        Geminin seferinin tabiatına ve uzunluğuna göre gemiadamı sertifikalarında eksiklik bulunan gemilerin, eğer bu eksiklikler insanlara ve çevreye zarar verecek nitelikteyse tutulacağı, belirtilmektedir. Ayrıca tutulmaya sebep olacak eksiklikler; Ø Gemiadamı donatımında asgari emniyet belgesinin (Safe Manning Document) olmaması veya geminin belgeye göre gemiadamlarıyla donatılmamış olması, Ø Personelin yeterlik sertifikalarının bulunmaması veya Safe Manning Document gereklilikleri ile uyuşmaması, Ø Bulunmasının gerektiği yerde uzmanlık eğitim belgesinin veya onayının bulunmaması, Ø Telsiz Operatörü Sertifikalarının bulunmaması, Ø Gerektiği yerde Güvenlik veya Kirliliği Önleme görevleriyle donatılmış personelin ilgili belgelerinin bulunmaması, Ø Bayrak Devleti onayının veya onay başvuru belgesinin bulunmaması (gemiadamının başvuru belgesi ile gemide 3 ay hizmet edebileceği ve başvurunun gemiadamı o hizmete başlamadan önce yapılması gerektiği göz önüne alınarak ) şeklinde sıralanmakta, gemiadamı donatımında asgari emniyet belgesi ile ilgili bu gibi eksikliklerin role talimleri yaptırmaya veya geminin güvenli yönetim sistemini daha detaylı incelemeye gidecek kapsamlı kontroller için zemin oluşturacağı belirtilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.                                                                                                          Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter