• Anasayfa
  • |
  • STCW SERTIFIKA KURSLARI HK.

STCW SERTIFIKA KURSLARI HK.

Sayın Üyemiz; İlgi: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 29.05.2002 Tarih ve 03637 No.lu yazısı İlgi yazıyla Türk Deniz Eğitim Vakfının, bünyesinde Radar Gözlem ve Plotlama, Otomatik Radar Plotlama Aygıtlarını Kullanma (ARPA), ROC ve GOC Sertifika eğitim kurslarının, tüm gemi adamlarına yönelik olarak açılması hususunda Denizcilik Müsteşarlığına yapılan müsaade talebinin tetkikini müteakiben; Türk Deniz Eğitim Vakfı bünyesinde kurulan ARPA/Radar Simülatör tesisleri ile GMDSS Simülatör tesislerinin eğitim ve öğretime hazır duruma gelmesi sebebiyle, Gemiadamları Yönetmeliğinin 20. maddesinde yer alan eğitimlerin yanı sıra, GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) ve GMDSS Genel Telsiz Operatörü (GOC) sınavlarına hazırlık eğitimlerinin, Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen temel esaslara uyulmak şartıyla tüm gemiadamları için, Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) tarafından verilmesinin Denizcilik Müsteşarlığınca uygun görüldüğü belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter Yardımcısı