• Anasayfa
  • |
  • SÜREKLI ÖZET KAYIT (CSR) HK.

SÜREKLI ÖZET KAYIT (CSR) HK.

Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi (a) yazılarında, 1- 26.09 2008 tarihli ve 453 no’lu sirküler ile duyurulan İlgi (b) yazılarına atfen, Deniz Emniyeti Komitesi’nin (MSC) 12-21 Mayıs 2004 tarihli 78’inci Toplantısının MSC 160(78) sayılı kararından bahisle; denizde emniyet ve güvenlik hususları ile çevresel unsurların korunmasının geliştirilmesi ve denizcilik sektöründeki kayıtsız ve yasal olmayan kazançların önüne geçilmesi amacıyla “Uluslararası Denizcilik Örgütü Şirketlere ve Müseccel Gemi Sahiplerine Özgü Tanınma Numarası Şeması”’nın (IMO Unique Company and Registered Owner Identification Number Sceheme) benimsediği, şema ile 100 GT ve üzeri tonajda olup uluslararası sefer yapan gemilerin işletmeciliğini yapmakta olan her şirket ve/veya müseccel gemi sahibine sabit bir numara tahsis edilmesinin amaçlandığı, 2- Deniz Emniyeti Komitesi’nin MSC 160(78) sayılı kararının uygulama prosedürlerinin Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün 24 Haziran 2004 tarih ve 2554 sayılı sirküleri ile ilan edildiği, ayrıca Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün 7 Şubat 2007 tarih ve 2554/Revizyon 1 sayılı sirküleri ile de Komite’nin 80’inci Toplantısında alınan MSC .194(80) sayılı kararına atıfta bulunularak, uygulamanın 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren zorunlu hale geleceğinin bildirildiğinin ifade edildiği ve Sürekli Özet Kayıt(CSR) belgesinin yeni hali formlar halinde (Form 1 – Form 2 Form 3) ilgi yazı (b) ekinde gönderildiği, 3- İlgili sirküler kapsamına giren gemilerin kaptanlarının veya donatanlarının CSR belgesinde yer alan Form-2’ye, almış oldukları “Company Identification Number” ve Registered Owner Identification Number” numaralarını işlemedikleri durumlarla karşılaşıldığı, 4-Bu itibarla, uygulamada birliktelik olması açısından ilgili sirküler kapsamına giren tüm gemilerin donatanlarının veya kaptanlarının CSR belgesinde yer alan Form-2’yi (http://www.denizcilik.gov tr/tr/isps/csr/CSR%20EK1-2-3 doc) doldurularak yeni CSR belgesi düzenlenmesi için İdare’ye başvuruda bulunmaları ve yeni CSR belgelerinin ilgili Liman Başkanlıklarınca düzenlenmesi hususu, bildirilmektedir. Bilgilerinize arz ve rica olunur. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BiLGi - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. Taşıyıcılar Kooperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - RODER - UND - GEMTAC - Koster Armatörleri Derneği - S. S. İstanbul Anadolu Yakası Kumcular Üretim ve Pazarlama Kooperatifi - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği -İMEAK DTO Şubeleri