• Anasayfa
  • |
  • Tahıl Koridoru Anlaşması Hk.

Tahıl Koridoru Anlaşması Hk.

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 24.07.2023 tarihli ve 1282106 sayılı yazıda; Rusya Federasyonu (RF) ve Ukrayna arasında çıkan savaş nedeniyle, Ukrayna ve RF'nin Karadeniz limanlarına uğrak yapacak ve anılan limanların bulunduğu kıyıların açıklarında seyir yapacak Türk Bayraklı gemiler için; "Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Kod) Uygulama Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda, "ISPS Kod Güvenlik Seviyesi" en yüksek güvenlik tedbirlerini içeren seviye 3 (üç) olarak belirlendiği bildirilmektedir.

Konuyla ilgili olarak, RF tarafından Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)'ne iletilen ve IMO tarafından üye ülkelere gönderilen 4747 numaralı Sirküler Mektubunun ekte yer aldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

517_1840_tah_l_koridoru_anla_mas_hk.pdf