• Anasayfa
  • |
  • “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (TebliğNo:2018/16) Hk.

“T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (TebliğNo:2018/16) Hk.

Sayın Üyemiz,

 

GIda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından   "T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair  Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (TebliğNo:2018/16)" 16.03.2018 Tarih ve 30362 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Bahse konu Tebliğ ile Su Ürünleri sektörünün T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması ile ilgili usul ve esaslar Madde -12'de belirtilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ, Web Sayfamızda (www.denizticaretodasi.org.tr) Mevzuat/Duyurular Bölümünde yayınlanmaktadır.

 

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

EKLER:

EK-1: "T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair 

            Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği  

            (TebliğNo:2018/16)" (11 Sayfa)

 

      DAĞITIM:

         Gereği :                                                                                   Bilgi:  

  • İlgili Üyeler (WEB Sayfasında)                                           - Yk Başkan ve Üyeleri
  • İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
  • İMEAK DTO 01 ve 02 No'lu Meslek Komiteleri Üyeleri
  • SUR-KOOP
  • Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği
  • İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği  

163_1093_ek_ziraat_kredi_teblig.pdf