• Anasayfa
  • |
  • Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Tahsis Duyurusu

Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Tahsis Duyurusu

Sayın Üyemiz,

09 Ocak 2021 tarih ve 31359 sayılı Resmi Gazete'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından “Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Tahsis Duyurusu” yayınlanmıştır.

Bahse konu tahsis ihalesi duyurusu ile Sinop İli, Gerze İlçesi, Yaykıl Köyü, Çakıroğlu Mevkiinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 111 ada, 2 parsel numaralı ve 57.855,58 m² yüzölçümlü taşınmazın, tersane, tekne imal ve çekek yeri olarak kullanılmak üzere 4/7/2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine ilişkin Yönetmelikte belirtilen esaslara göre gerçek veya tüzel kişilere tahsis işlemi gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

İlgili ihale duyurusu Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel ve Kıyı Yapıları Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

30_196_tersane_tekne_imal_ve_ekek_yeri_tahsis_duyurusu.pdf