• Anasayfa
  • |
  • Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yönetmelik Değişikliği

Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yönetmelik Değişikliği

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.12.2020 tarih ve 31345 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu değişiklik yönetmeliğinde; 

Kısmi işletme izni belgesi almış olan mevcut tesislerin kısmi işletme izni belgesi geçerlilik süresi,

- Mevcut yüzer havuzlar için alınmış olan yüzer havuz işletme izni belgesi süresi,

- Askeri tesisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı tesisleri ve polis tesisleri hariç, 13/2/2009 tarihinden önce faaliyette bulunan kapsam dışı tesisler, ilgili kurumlarından alınmış veya alınacak faaliyet konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya faaliyet izni gibi belgelerini ibraz süreleri 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

- Mevcut tesislerden işletme izni belgeli olup da belgelerinde tarih olmayan mevcut tesisler, mevcut yüzer havuzlar ve kapsam dışı tesislerin belge süreleri 1 yıl süre ile uzatılmıştır.

Ayrıca tesislerdeki gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım-onarım faaliyetlerine yönelik olarak liman başkanlığı nezdinde yürütülecek sörvey/inşa izni/ordino işlemleri için tesis işleticisi tarafından ödenecek olan hizmet bedellerinin 01.07.2021 tarihine kadar alınmayacağı belirtilmiştir.

Bahse konu Yönetmeliğin tamamı Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel, Mevzuat, Kıyı Yapıları Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

1440_4644_tersane_tekne_imal_ve_ekek_yeri_y_netmelik_de_i_ikli_i.pdf