TRANSIT YAKIT HK.

Sayın Üyemiz, İlgi:  Gemi Yakit İkmalcileri Derneği'nin 11 Temmuz 2002 tarihli yazısı. İlgi yazıda; 1. 1 Temmuz 2002'den geçerli olmak üzere değişen 4458 sayılı Gümrük Yönetmeliği'nin 600 maddesi gereği transit motorin cinsi gemi yakıtlarının renklendirileceği, Türkiye'de gemilere ikmal edilecek transit motorinlerin 15 Temmuz 2002'den itibaren kırmızı renkte olacağı, 2. Sözkonusu renklendirmenin ürünlerin kalite, teknik özellikleri ve performansları üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı, aynı bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi transit motorin ile iç piyasada kullanılan motorini ayırt etme amacı ile uygulanacağı,             bildirilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter Yardımcısı