• Anasayfa
  • |
  • Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) Bilgilendirme Semineri

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) Bilgilendirme Semineri

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 06.06.2023 tarihli Ek'te sunulan yazıda; 

Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Kararın (Karar Sayısı: 7180) 27 Nisan 2023 Tarihli ve 32173 sayılı (1. Mükerrer) Resmî Gazete'de yayımlandığı ve Türkiye tarafından Anlaşma iç onay sürecinin tamamlanıp, Anlaşma'nın yürürlüğe girmesi için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafının iç onay sürecini tamamlamasının beklendiği bildirilmektedir.

Bu minvalde, BAE ile ticari ilişkisi olan firma ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak 23 Haziran 2023 tarihinde Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması hakkında bir çevrimiçi bilgilendirme seminerinin düzenlenmesinin yararlı olacağı belirtilmekte olup, çevrimiçi toplantıya ilişkin toplantı saati ve bağlantısı bilahare iletilecektir.

Katılımcıların ekteki listeyi doldurarak 19 Haziran 2023 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar TOBB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'na (E-posta: eren.ozturk@tobb.org.tr) iletmeleri gerektiği belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

428_156_t_rkiye_birle_ik_arap_emirlikleri_kapsaml_ekonomik_o.pdf