• Anasayfa
  • |
  • Türkiye-Pakistan Mal Ticareti Anlaşması (MTA) Bilgilendirme Semineri

Türkiye-Pakistan Mal Ticareti Anlaşması (MTA) Bilgilendirme Semineri

Sayın Üyemiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 13.07.2023 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması'nın 1 Mayıs 2023 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmekte olup, mezkur Anlaşmaya ilişkin Ticaret Bakanlığına çok sayıda soru ulaştığı ifade edilmiştir.

Yazıda, anılan Bakanlıkça Pakistan ile ticari ilişkisi olan firma ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak, 16 Ağustos 2023 tarihinde Anlaşma hakkında bir çevrimiçi bilgilendirme seminerinin düzenleneceği bildirilmekte olup, toplantı saati ve bağlantı bilgisinin bilahare iletileceği belirtilmiştir.

Bahsi geçen seminere katılım için 6 Ağustos 2023 tarihine kadar http://pakistanseminerkayit.tobb.org.tr adresi üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

501_1795_t_rkiye_pakistan_mal_ticareti_anla_mas_mta_bilgilendirme_semineri_hk.pdf