• Anasayfa
  • |
  • ULTRASONIK KARINA KORUYUCU (ANTIFOULING) SISTEMI TEMINI VE MONTAJI HK.

ULTRASONIK KARINA KORUYUCU (ANTIFOULING) SISTEMI TEMINI VE MONTAJI HK.

İlgi yazı ile, - “Ultrasonik Karina Koruyucu (Antifouling) Sistemi Temini ve Montajı” işine ilişkin olarak yapılan yeterlik değerlendirilmesi sonucunda yeterli bulunan isteklilerden fiyat teklifi alınacağı, - İhaleye ilişkin ihale dokümanının www.kiyiemniyeti.gov.tr veya www.kegm.gov.tr internet sitelerinden ve Ek’te bir sureti sunulan yazılarındaki adresten görülebileceği ve/veya satın alınabileceği, ihaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlanacak yeterlik başvurusunun en geç 08.04.2010 Perşembe günü, Saat 14:00’e kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırılmasının gerektiği, bildirilmektedir. İlgi yazı Ek’te sunulmakta olup, ilgilenen firmaların direkt olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri hususunu bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, EK : İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa) Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM : Gereği : Bilgi : - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü - 04, 05, 06, 07, 08 No.lu Malzeme Dairesi Başkanlığı Meslek Komite Başkanları - GİSBİR - GESAD - KOSTBİR - Tersaneler