• Anasayfa
  • |
  • Uluslararası Yük Taşımacılığı Hk.

Uluslararası Yük Taşımacılığı Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 09.04.2020 tarih ve E-23767 sayılı yazısında  İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nce,

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok ülke ile sınır kapılarımızdan geçişlerin durdurulduğu ve pek çok ülke vatandaşının ülkemize girişinin yasaklandığı ancak dış ticaretin devam etmesi adına ülkemize giriş çıkış yapması zorunlu olan araç ve tır şoförleri başta olmak üzere ilgili kişilerin giriş çıkışlarında uygulanacak usul ve esaslar ile Ro-Ro seferlerinde uygulanacak kuralların ekte bir örneği yer alan yazı ile bildirildiği,

-Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya ve ülkemize yayılan Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Denizcilik Sektörü için alman tedbirleri içeren Genelgelerin Bakanlıklarınca hazırlanarak Liman Başkanlıklarına ve sektöre duyurulduğu,

 -Dünya yüklerinin taşınmasında %85 düzeyinde pay sahibi olan deniz yolunun, Covid-19 tedbirleriyle yaklaşık %90 düzeyine yükseldiği, alınacak tedbirler ve risk faktörleri minimize edilerek Covid-19 mücadelesinin sürdürülmesi ile üretimin, istihdamın ve uluslararası ticaretin devam etmesi için yük, konteyner ve dorse ile yapılan deniz taşımacılığının idamesinin her zamankinden daha fazla önemli hale geldiği,

-Tüm taşımacılık şekillerinin özellikle de TIR taşımacılığının yolcu ve şoförsüz olarak gerçekleştirilmesinin riskin minimize edilmesi için önem arz ettiği,  Uluslararası Denizcilik Örgütü ve diğer kuruluşların yayımladıkları sirkülerlerinde uluslararası ticaretin devamına vurgu yapıldığı ve    gemilerde çalışan gemi adamlarımızın bu hususta kilit personel olduğu dikkate alınarak gemilerde yapılacak Türk personel değişimlerinde gerekli hassasiyet ve kolaylığın gösterilmesinin gerektiği,

-Bu itibarla, deniz taşımacılığının devamının her zamankinden daha fazla önemli olduğu dikkate alınarak seferlerin yolcusuz ve şoförsüz olarak yapılması ve tedbirlerin İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ekli yazısında belirtildiği şekilde uygulanması, zaruri durumlar için Liman Mülki İdare Amiri ile koordineli olarak Mülki Amirin talimatları kapsamında işlem tesis edilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin ilgili kurum ve kuruluşlara yapılması hususları bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                         

İsmet SALİHOĞLU                    

Genel Sekreter                       

450_1162_uluslararas_y_k_ta_mac_l_hk_110925.pdf