• Anasayfa
  • |
  • Vergi Ödemelerinde İnternet Bankacılığının Kullanılması

Vergi Ödemelerinde İnternet Bankacılığının Kullanılması

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 16.04.2020 tarih ve 80571967 sayılı yazısında ; 4485 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tahsili gereken Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı gibi yükümlülüklerin bankalar, saymanlıklar veya GÜMKART aracılığı ile ödenmesinin mümkün bulunduğu,

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında gümrük idarelerinde teması azaltmaya yönelik olarak, gümrük beyannameleri için tahakkuk eden gümrük vergileri, ek tahakkuk ve para cezaları ile gümrük idarelerine yapılması gereken diğer ödemelerin gümrük alacaklarını tahsile yetkili bankaların internet bankacılığı kanalıyla yapılmasının önem arz ettiği,

Bu itibarla, gümrük alacaklarına ilişkin ödemelerin internet bankacılığı kanalıyla yapılmasını belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                    

İsmet SALİHOĞLU              

Genel Sekreter                  

484_1213_vergi_demelerinde_internet_bankac_l_n_n_kullan_lmas_.pdf