• Anasayfa
  • |
  • Vergi Ödemelerinde İnternet Bankacılığının Kullanılması hk.

Vergi Ödemelerinde İnternet Bankacılığının Kullanılması hk.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tahsili gereken Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı gibi yükümlülüklerin bankalar, saymanlıklar veya GÜMKART aracılığı ile ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında gümrük idarelerinde teması azaltmaya yönelik olarak, gümrük beyannameleri için tahakkuk eden gümrük vergileri, ek tahakkuk ve para cezaları ile gümrük idarelerine yapılması gereken diğer ödemelerin gümrük alacaklarını tahsile yetkili bankaların internet bankacılığı kanalıyla yapılması önem arz etmektedir.

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün yazısı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                    

İsmet SALİHOĞLU              

Genel Sekreter                  

487_1218_vergi_demelerinde_internet_bankac_l_n_n_kullan_lmas_hk_111551.pdf