• Anasayfa
  • |
  • Yabancı Bayraklı Gemi Çalıştırma İzni (SKANDI SEVEN) Hk.

Yabancı Bayraklı Gemi Çalıştırma İzni (SKANDI SEVEN) Hk.

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2020 tarih ve E.32361 sayılı yazısı ile, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 10.06.2020 tarihli ve 314616 sayılı yazısından bahisle; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti arasında 19 Temmuz 2010 tarihinde imzalanan “KKTC’nin Uzun Vadeli Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetler Arası Anlaşma”sı gereği Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilen tkribi 80 km uzunluğundaki “Deniz Geçişi İsale Hattı”nın 15 Haziran 2015 tarihi itibariyle devreye alındığı, ancak söz konusu isale hattında 09 Ocak 2020 tarihine meydana gelen bir arıza nedeniyle KKTC’ye su iletiminin durdurulmak zorunda kalındığına değinilerek, arızanın tespitine yönelik yapılan sualtı tetkikleri neticesinde, 10 (on) adet askılı sistemin değiştirilmesinin gerektiğinin tespit edildiği, arızanın giderilmesi için öngörülen on adet segmentin sökülerek yenilerinin takılmasına yönelik deniz operasyonunun gerçekleştirilebilmesi için; spesifik olarak deniz veya açıkdeniz özellikli sualtı işlerinde kullanılmak üzere tasarlanıp imal edilmiş bulunan ve üzerinde 250 ton kapasiteli vinç ve iki adet sualtı iş robotu (ROV) ile gerekli konumlandırıcı sörvey ekipmanları mukim olan, Dinamik Konumlama 3 (DP3) teçhizatlı, daha önce birçok denizaltı operasyonunda görev yapmış deneyimli mürettebat ile donatılmış Man Adası bayraklı “SKANDI SEVEN” isimli geminin KKTC’ye su temin edilmesi amacıyla tesis edilmiş isale hattındaki arızaların giderilmesi operasyonunda kullanılması amacıyla 20 Haziran-30 Kasım 2020 tarihleri arasında faaliyet izni verilmesi talep edilmektedir.

Bu itibarla, Man Adası bayraklı "SKANDI SEVEN" isimli geminin teknik özellikleri ile ekipman bilgileri İlgi yazı ilişiğinde gönderilmekte olup, Odamıza kayıtlı üyelerimizin envanterinde söz konusu geminin eşdeğerinde ve yukarıda bahsi geçen onarım faaliyetini gerçekleştirme kabiliyetinde Türk bayraklı bir geminin olup olmadığı hakkındaki bilgilerin 15 Haziran 2020 tarihi mesai sonuna kadar Odamız kayıtlarından araştırılarak elde edilecek bilgilerin ivedilikle Bakanlıklarına iletilmesi istenmektedir.

İlgi yazı ve ekleri ilişikte sunulmakta olup, konuyla ilgili işlemleri gerçekleştirebilecek Türk bayraklı gemi olup olmadığı hususunda bilgilerin, Denizcilik Genel Müdürlüğü’ne iletilmek üzere, 15 Haziran 2020 tarihi saat 14.30’a kadar kadar Odamıza bildirilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.   

Saygılarımla,                                    

Cengiz ÖZKAN                                   

Genel Sekreter v.                                 

 

                                           

Ek: İlgi yazı ve EKİ(9 sayfa)

711_1646_1646_711.pdf