• Anasayfa
  • |
  • Yağ, Yakıt ve Su İkmallerinde Sağlık İzni Alınması Hk.

Yağ, Yakıt ve Su İkmallerinde Sağlık İzni Alınması Hk.

Sayın Üyemiz,
İlgi : a) 14.04.2020 Tarih ve 1188 sayılı Odamız yazısı.
        b) Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 17.04.2020 tarih ve 822274029/134.99 sayılı yazıları.

İlgi (a) yazımızla Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden Koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İstanbul demir bölgesi ile Ambarlı ve Haydarpaşa limanlarında deniz tankerleri ile yapılan yakıt, yağ ve su ikmallerinde istenen izin işlemlerinin, başvuru sahiplerinin ilgili Birimlerine gelip gidiş yapmaksızın e-posta ve/ veya faks yoluyla yapılabilmesine imkan sağlanması istenmiştir.

Konuyla ilgili olarak Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi (b) yazı ile,

-Konu talebimizin Genel Müdürlüklerince incelendiği ve COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınmakta olan önlemlere uygun olduğunun değerlendirildiği ve bu çerçeve de İstanbul Demir bölgesi ve Ambarlı  ve Haydarpaşa limanlarında deniz tankerleri ile yapılan yağ, yakıt ve su ikmalleri için sağlık izni alınması işlemlerinin aşağıdaki şekilde yürütülmesi gerektiği,

-Söz konusu taleplerin Karaköy, Ambarlı ve Tuzla Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerine yapılacağı ve bu merkezlerin iletişim bilgilerine https//www.hssgm.gov.tr/BagliBirimler TeskilatYapisi adresinden ulaşılabileceği,

 -Belirtilen işlemleri yapmak için sağlık izni almak isteyen firmaların temas edilecek ve edecek gemilere ilişkin bilgileri ve temas gerekçesini içeren başvuru dilekçelerini e-posta ve/veya faks ile ilgili merkeze iletileceği,

-Başvuruların sağlık açısından değerlendirilerek, uygun bulunan dilekçelerin çıktısı alınarak üzerine "Gemiye temas edilmesinde sağlık açısından bir sakınca yoktur." İbaresi yazılarak imzalanarak mühürleneceği, onaylanmış dilekçenin taranarak başvuru sahibine e-posta ve/veya faks yoluyla iletileceği,

-Yapılan işlemlere ilişkin e posta ve faks iletişimleri ile ilgili diğer belgelerin merkezlerinde arşivleneceği,

hususları bildirilmektedir.

Saygılarımla,                        

İsmet SALİHOĞLU                   

Genel Sekreter                      

 

494_1222_ya_yak_t_ve_su_ikmallerinde_sa_l_k_izni_al_nmas_hk_111623.pdf