• Anasayfa
  • |
  • Yatlarda COVID-19 Önlemleri

Yatlarda COVID-19 Önlemleri

İlgi (a) yazıda;

- İlgi (b) yazılarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Yatlara Yapılacak Sağlık İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandığı, yurt dışından gelen yatlara uygulanacak sağlık işlemlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Seyir İzin Belgesi Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacağının belirtildiği,

- Bilindiği üzere, Dünyada COVİD-19 salgını yaşanmakta olduğu, Dünya Sağlık Örgütü 30.01.2020 tarihinde "uluslararası halk sağlığı acil durumu" ilan ettiği, salgın, Bakanlıkları ve Genel Müdürlüklerince yakından takip edildiği, salgının seyri doğrultusunda gemilere yönelik olarak ilave önlemlerin alınması ihtiyacının hasıl olduğu,

- Bu nedenle, yurtdışından gelen yatların sağlık işlemlerinin Seyir İzin Belgesi Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılması uygulamasının askıya alındığı, bu yatların sağlık işlemleri ekte belirtilen Sağlık Denetleme Merkezlerince yürütüleceği,

Ülkemizin COVID-19 salgınından korunabilmesi ilgili tüm paydaşların tam bir işbirliği içerisinde bulunması ile mümkün olacağı, bu itibarla gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususları belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz rica ederim.

315_1005_yatlarda_cov_d_19_nlemleri.pdf