• Anasayfa
  • |
  • YEDEKLI SEYIR İŞLEMLERINDE TAKIP EDILECEK ESASLARA İLIŞKIN UYGULAMA TALIMATI HK.

YEDEKLI SEYIR İŞLEMLERINDE TAKIP EDILECEK ESASLARA İLIŞKIN UYGULAMA TALIMATI HK.

İlgi yazı ile, Ülkemiz karasularında yedekli seyir (çeki) yapılması esnasında denizde can, mal ve çevre emniyetine tehdit oluşturabilecek her türlü kaza ve kayıpların önlenmesi için alınması gereken tedbirleri ve yapılacak işlemleri belirlemek amacıyla “Yedekli Seyir İşlemlerinde Takip Edilecek Esaslara İlişkin Uygulama Talimatı” hazırlandığı, bu kapsamda yapılacak yedekli seyir işlemlerinin bahse konu Talimata uygun yürütülmesi istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: Uygulama Talimatı (7 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. Taşıyıcılar Kooperatifi - 7195 nolu Meslek Komitesi Başkan ve Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Koster Armatörleri Derneği - S. S. İstanbul Anadolu Yakası Kumcular Üretim ve Pazarlama Kooperatifi - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği