• Anasayfa
  • |
  • Yenikapı Geçici Bekleme Alanı Demir Yeri Düzenlemesi Hk.

Yenikapı Geçici Bekleme Alanı Demir Yeri Düzenlemesi Hk.

Sayın Üyemiz,
İlgi:         (a) 19.08.2008 tarih ve 28334 sayılı Mülga Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün olur yazısı
                (b) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 27.11.2012 tarih ve 12301 sayılı yazısı
                (c) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün  09.01.2013 tarih ve 294 yazısı,
 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 21.02.2013 Tarih 1654 Sayılı Yazısı ile;
1-İlgi (a) yazıda, yakıt ve su barçları tarafından Ahırkapı Demir Bölgesi’nde bulunan yerli ve yabancı gemilere verilen hizmetin aksamaması, kış şartlarında tarama, oturma, yaslama ve deniz kirliliği ile tehlikeli olaylara maruz kalınmamasının önüne geçilmesi, seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması maksadıyla İstanbul Liman Başkanlığı’nın koordinasyonunda tespit edilen belirtilen koordinatlar arasında kalan deniz alanının, yakıt ve su gemileri tarafından geçici bekleme alanı olarak kullanılmasının uygun görüldüğü,
2-Yenikapı Meydan Düzenlemesi işi anroşman çalışmalarının bahse konu bekleme alanını çok yakında yapılacak olması nedeniyle, İstanbul Liman Başkanlığı’nın koordinasyonunda bekleme alanı koordinatlarının aşağıda belirtildiği gibi İlgi (c) yazıyla yeniden düzenlendiği,
3-Bu kapsamda, yeniden düzenlenene geçici bekleme alanı koordinatlarının ve İlgi (b) yazıda duyurulan Yenikapı Meydan Düzenlemesi çalışma alanı koordinatlarının, yakıt ve su barçları kaptanları ile sahada dolgu çalışması yapacak gemi kaptanlarına duyurulması, tüm gemi ve deniz araçlarının seyir, can, mal ve çevre güvenliği açısından gerekli tüm tedbirleri alması ve azami dikkat göstermesi,
 
hususları belirtilerek söz konusu bölgede seyreden, demirde bekleyen ve doldurma işlemi yapan tüm gemi ve deniz araçlarının seyir, can, mal ve çevre güvenliği açısından gerekli tüm tedbirleri alması hususunda gemi/kaptan/donatan ve üyelerimizin uyarılması istenilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
No
Enlem (K)
Boylam (D)
1
40° 59′ 13″
028° 55′ 27″
2
40° 59′ 02″
028° 55′ 27″
3
40° 59′ 33″
028° 57′ 12″
4
40° 59′ 25″
028° 57′ 29″
5
40° 59′ 43″
028° 57′ 29″
                                                                                                                 

 

                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
Saygılarımızla

 

 
 
Murat TUNCER

 

Genel Sekreter        
                                                                         
EK: İlgi Yazı Örneği ve Eki (5 Sayfa) (Web Sayfasında)
DAĞITIM                                                                                                           BİLGİ                                                                           

 

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                                                   - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

 

- Türk Armatörler Birliği                                                                                        - Meslek Komite Başkanları                
- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim
ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği
- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.
- Gemi Kumanyacıları Derneği
- ZEYPORT
- GEMTAC
- İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği                                                    
- Balık Müstahsilleri Derneği
- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği
- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği             
- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği
- S.S. Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. Aş.                                                  
- S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop.
-14, 30 ,35, 43 ,47 No’lu Meslek Grupları
- Gemi Sahipleri                                                                                                                    
- Acenteler