• Anasayfa
  • |
  • Yerel Trafikte Seyir Yapan Yolcu Gemisi Kaptanları

Yerel Trafikte Seyir Yapan Yolcu Gemisi Kaptanları

Sayın Üyemiz,

            İlgi: a) UDHB İstanbul Liman Başkanlığı'nın 04.08.2015 tarih ve E.8330 sayılı yazısı.

                    b) UDHB Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 31.07.2015 tarih

                        ve 52572 sayılı yazısı.

       İlgi (a) yazıda;

       "Sınırlı Kaptan" yeterlik belgesine sahip gemiadamlarının, Gemiadamları Yönetmeliği'nin 13.maddesine göre, yerel trafikte 100 kişiden fazla kapasiteye sahip yolcu gemilerinde kaptan olarak görev yapabilmeleri ile ilgili hükümler bulunduğu, Gemilerin Gemiadamları İle Donatılmasına İlişkin Yönerge'nin 6 No.lu Çizelgesinde ise, 42 metreden küçük yolcu gemileri / yolcu motorlarında "Sınırlı Vardiya Zabiti" yeterlik belgesine sahip gemiadamlarının kaptanlık yapabileceğinin belirtildiği,

       İstanbul Boğazı, İzmir ve İzmit Körfezleri içerisinde yerel trafikte çalışan yolcu gemilerinde kaptan olarak görev yapan "Sınırlı Vardiya Zabiti" yeterlik belgesine sahip gemiadamlarının; sınavla "Sınırlı Kaptan" yeterlik belgesi almalarına veya yeni istihdam edilecek "Sınırlı Kaptan" yeterliğine sahip gemiadamlarının bir yıl süreli yerel trafikte kaptanlık stajını tamamlamalarına kadar geçen sürede istihdam sıkıntısı yaşanmaması için, Gemiadamları Yönetmeliği'nin 13.maddesindeki deniz hizmeti ve eğitim koşullarını sağlayan "Sınırlı Vardiya Zabiti" yeterliğine sahip gemiadamlarının, 31.12.2016 tarihine kadar, Sınırlı Vardiya Zabiti Yeterliği ile Gemilerin Gemiadamları İle Donatılmasına İlişkin Yönerge'nin 4.maddesi kapsamında Türk Boğazları, İzmir ve İzmit Körfezleri içerisinde bulunan iskeleler arasındaki yerel trafikte düzenli sefer yapan ve yüz ya da daha fazla yolcu kapasitesine sahip her türlü gemide kaptanlık yapabilmelerinin UDHB Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün İlgi (b) yazısı ile uygun görüldüğü bildirilmektedir.

             Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.                                                           Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                           Murat TUNCER

EK: İlgi Yazı Örneği                                                                             Genel Sekreter             

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                                             BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                           -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri             

- Türk Armatörler Birliği                                                                   - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- İstanbul Şehir Hatları Tur. San. ve Tic. A.Ş.             

- İDO A.Ş.

- İZDENİZ A.Ş.                                                 

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- ROFED

- İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği                                            

- S.S. Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. Aş.

- S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop.

- S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop.                                      

- Beyden Deniz Ulaşım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

- S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop.

- S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop.

- S.S. İstanbul Kartal Maltepe Bostancı Adalar

  Yük Taş. ve Gemi Serv. Den. Motorlu Taş.Koop.

- Teknomar Denizcilik ve Deniz Araçları İşletme ve Tic. A.Ş.

- Adatur Derneği

- Adalar Yolcu ve Yük Taş. Koop.

- İMEAK DTO 14,31, 38, 39, 41, 43 No'lu Meslek Komite Üyeleri

599_3243_EK.pdf